Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài
07/05/2019 | 04:52  | cms-view-count: 6099

Ngày 07/05, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/03/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông


Đồng chí Lê Minh Khái - Ủy viên TW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì. Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Cao Huy- TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị liên quan tham dự. 

Tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản Quyết 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, đồng thời hướng dẫn chi tiết các bước triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng như Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Đối với tỉnh Đắk Nông, thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Nông đã ra Quyết định số 473/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Trong quý I/2019, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp còn tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh. Hiện đã giải quyết xong 8/21 vụ việc; các vụ việc còn lại đang giải quyết và xem xét giải quyết. 

Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị lãnh đạo các địa phương phấn đấu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; hạn chế phát sinh vụ việc mới. Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương cũng như sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội ở địa phương trong việc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.


Song Nguyên