Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hội Khoa học hành chính Việt Nam
08/05/2019 | 10:01  | cms-view-count: 6847

Chiều 7/5, Đoàn công tác của Hội Khoa học Hành chính Việt Nam do GS.TS Nguyễn Đăng Thành, Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh để nghe báo cáo, trao đổi về định hướng, chiến lược phát triển của tỉnh; lợi thế so sánh với mục tiêu tăng trưởng tỉnh và vai trò của chính quyền tỉnh trong quản lý nhà nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông.

Đồng chí Cao Huy-TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Cao Huy - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã báo cáo, trao đổi một số nội dung như: Một số kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2018; công tác cải cách hành chính; hoạt động của mô hình Trung tâm Hành chính công; xây dựng đô thị Gia Nghĩa trong thời gian tới…

Về vấn đề phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, Đại hội lần thứ XI, Đảng bộ tỉnh đã đề ra 6 chương trình, mục tiêu trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó phấn đấu phát triển nhanh để đến năm 2020 đưa tỉnh Đắk Nông thoát nghèo. Đồng thời đảm bảo nội dung "Phát triển hài hòa đời sống nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh, đồng thuận, đoàn kết". Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tỉnh luôn chú trọng phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường được thể hiện rõ trong mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể phát triển kinh tế xã hội hàng năm, nhờ đó bên cạnh những thành tựu về phát triển kinh tế tỉnh cũng đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội và chăm sóc y tế cho nhân dân được quan tâm đầu tư. Giáo dục và đạo tạo phát triển cả về quy mô và chất lượng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương.

GS.TS Nguyễn Đăng Thành cảm ơn và ghi nhận những ý kiến của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố thiếu bền vững như tỷ lệ hộ nghèo còn cao; áp lực dân di cư tự do gia tăng; nhận thức về bảo vệ môi trường của một số tổ chức, cá nhân còn thấp…

Kết thúc buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Đăng Thành cảm ơn và ghi nhận những ý kiến của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành. Những nội dung tại buổi làm việc và những nghiên cứu từ thực tiễn của đoàn công tác sẽ phục vụ cho việc nghiên cứu của Hội Khoa học hành chính Việt Nam về đề tài "Giải pháp cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025 nhằm phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông".

Song Nguyên