Giao ban công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019
25/06/2019 | 02:45  | cms-view-count: 22932

Ngày 25/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung xử lý vấn đề tận cơ sở, nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết những bức xúc trong Nhân dân

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chú trọng định hướng thông tin tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của tỉnh, hướng dẫn tuyên truyền biển, đảo. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác chuẩn y, đề bạt, điều động, chỉ định, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y một số chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành, địa phương và các nghị quyết, quy định của Đảng.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Trung ương Đảng khóa XII, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong và chính thức đi vào hoạt động theo đề án đã được phê duyệt. Cụ thể, toàn tỉnh giảm 77/226 đầu mối trực thuộc và 152 lãnh đạo cấp phòng; giảm 60 đơn vị sự nghiệp, 60 trưởng phòng.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện ở nhiều lĩnh vực, chú trọng vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân quan tâm và gắn trách nhiệm của người đứng đầu như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, dân số-kế hoạch hóa gia đình...

Việc thi hành kỷ luật đảng viên được thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc và thẩm quyền quy định. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật 103 đảng viên (giảm 26 đảng viên so với cùng kỳ 2018). Các công tác khác như nội chính, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hoạt động của văn phòng cấp ủy, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan thông tin được thực hiện hiệu quả, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn những hạn chế như công tác định hướng thông tin tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; tội phạm hình sự vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên vùng nông thôn; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở một số cấp ủy, nhất là tự phê bình và phê bình chưa thực sự hiệu quả…

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Ngô Thanh Danh yêu cầu, thời gian tới, các đơn vị cần tập trung cao độ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ; đồng thời chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho công tác đại hội đảng các cấp sắp tới. Các cơ quan, đơn vị tập trung xử lý vấn đề tận cơ sở, nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết những bức xúc trong nhân dân, tăng cường đối thoại, thanh tra, kiểm tra, giám sát. Trong đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cần được tăng cường thực hiện, theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh việc tiếp tục chuẩn bị tốt các cuộc làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương; hoàn thiện việc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục triển khai quyết liệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII, trọng tâm là các Nghị quyết 18, 19, 26… Công tác tuyên truyền đấu tranh trên không gian mạng cần chủ động hoàn toàn, đi trước một bước, nhạy bén, linh hoạt, mềm dẻo, khôn khéo, đúng đối tượng. Cùng với việc chăm lo xây dựng tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở, chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị cần chủ động, giải quyết kịp thời, linh hoạt các vụ khiếu kiện, khiếu nại. Các cơ quan báo chí cần xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thông tin tuyên truyền, phản ánh đậm nét, sâu rộng việc tổ chức đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo Báo Đắk Nông điện tử