Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tháng 6 và 06 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019
01/07/2019 | 03:13  | cms-view-count: 27666

Ngày 07/1/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tháng 6 và 06 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể; Lãnh đạo UBND các huyện,thị xã. Các đồng chí: Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trương Thanh Tùng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

 

Đ/c Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tháng 6 và 06 tháng đầu năm, tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khả quan. Trong 16 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/12/2018, qua rà soát có: 02/16 nhóm chỉ tiêu đạt tốt (đạt KH và vượt KH năm 2019) chiếm 12,5%, 07/16 nhóm chỉ tiêu trung bình, khá (đạt từ 40% KH năm 2019) chiếm 43,8%, khả năng cuối năm đạt KH đề ra;  01 nhóm chỉ tiêu không đạt, khả năng đến cuối năm sẽ không đạt kế hoạch là Tỷ lệ che phủ rừng.

Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP - giá cố định 2010) đạt 8.657 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,03%; trong đó, tăng trưởng các khu vực lần lượt: Nông nghiệp tăng 6,05%; Công nghiệp, xây dựng tăng chung 9,19%; Dịch vụ tăng 9,17% và Thuế tăng 8,51%.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 6/2019 ước đạt 100,58 triệu USD, tăng 19,62% so với tháng 5/2019, lũy kế xuất khẩu 6 tháng đạt 524 triệu USD, đạt 41%KH, giảm 6,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 6/2019 ước đạt 17,04 triệu USD, tăng 6,17% so với tháng 5/2019, lũy kế 6 tháng kim ngạch nhập khẩu đạt 110 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ, đạt 50,3% KH. 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 6/2019 ước thực hiện là 210.780 triệu đồng, đạt 9% so với dự toán địa phương giao năm 2019. Lũy kế đến hết tháng 6 đạt 1.481 tỷ đồng, đạt 63% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương tháng 6/2019 ước thực hiện là 610.898 triệu đồng, đạt 9% so với dự toán được giao năm 2019. Lũy kế đến hết tháng 6 đạt 3.283 tỷ đồng, đạt 51% dự toán, tăng 30%  so với cùng kỳ.

Sản xuất ngành công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 6/2019 ước tăng 14,74% so với tháng 5/2019 và tăng 2,99% so với cùng kỳ năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng tăng 10,7% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, các khu công nghiệp đã thu hút được 03 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 37,5 tỷ đồng, nâng tổng số dự án lên 39 dự án với tổng số vốn đăng ký là 17.872 tỷ đồng. 

Về Nông nghiệp: Vụ Đông Xuân 2018-2019, đến nay thu hoạch được 9.796 ha (đạt 97,95%), sản xuất cây ngắn ngày vụ Hè Thu 2019 được 52.806 ha (đạt 73%). Toàn tỉnh hiện có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trung bình chung mỗi xã đạt 13,21 tiêu chí; có 8 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 30 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 10 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 6/2019 ước đạt 1.204 tỷ đồng, tăng 0,83% so với tháng 5/2019 và tăng 13,28% so với cùng kỳ năm 2018; lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 đạt 7.250 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 46% KH. Tổng lượt khách du lịch đến Đắk Nông tháng 6/2019 ước đạt 26 ngàn lượt khách, lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 223 ngàn lượt khách, tăng 41,1% so với cùng kỳ năm 2018, doanh thu tháng 6/2019 ước đạt 3,2 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 21,9 tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2018. 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 do tỉnh quản lý là 1.902,221 tỷ đồng, ước 6 tháng đầu năm giải ngân đạt 760,503 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch, cao hơn 12% so với cùng kỳ năm 2018. 

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh nhựa hóa được 46km, nâng tỷ lệ nhựa hóa đường toàn tỉnh từ 61,15% lên 62%. Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 88,4%, tỷ lệ cấp nước sạch tại các đô thị đạt 97%. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong tháng 6/2019 có 38 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 02 lần so với tháng trước) với tổng số vốn đăng ký gần 162 tỷ đồng, tăng 04 lần so với tháng trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, có 264 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 10% so với cùng kỳ; với tổng vốn đăng ký gần 1.180 tỷ đồng, giảm 47,5% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp đang hoạt động 2.242 doanh nghiệp. Tổng số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh là 110/134 hợp tác xã đang hoạt động.

Quy mô ngành giáo dục tiếp tục phát triển, hiện toàn ngành có 396 cơ sở giáo dục, kiểm tra và công nhận thêm 10 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia lên 132 trường (đạt 34,2%). Toàn ngành tập trung các điều kiện để tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Đắk Nông diễn ra an toàn, hiệu quả, nghiêm túc và đúng quy chế. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì, chất lượng liên tục được cải thiện và ngày càng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác an sinh xã hội được tỉnh quan tâm, chú trọng; quốc phòng – an ninh được tăng cường; chính trị, xã hội ổn định; quan hệ đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh…

Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trong tháng 7, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, dự án đã hoàn thành nhưng chậm thực hiện quyết toán, đồng thời xử lý trách nhiệm các chủ đầu tư có dự án giải ngân chậm, để mất vốn. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức và tổng kết đánh giá công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III vào tháng 11/2019. Tổ chức Hội nghị đối thoại để giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư lần 2 năm 2019. Các sở, ban, ngành, địa phương tập trung xử lý những tồn tại hạn chế như: Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, quản lý khai thác tài nguyên chưa được chặt chẽ, nhất là quản lý rừng, đất rừng và khai thác khoáng sản...

Trong 6 tháng cuối năm cuối năm, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục bám sát, tổ chức triển khai những giải pháp, chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Tăng cường huy động nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo. Ngành giáo dục chuẩn bị tốt cơ sở vật chất giáo dục để chuẩn bị cho năm học mới, khắc phục tình trạng trường học không có hệ thống cổng, tường rào, công trình vệ sinh. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai gắn với quản lý dân cư theo Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy. Tập trung bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng; chủ động ngăn chặn, bố trí lực lượng Kiểm lâm tăng cường về địa bàn xã. Rà soát, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng còn tồn đọng. Rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp, đông người. Tăng cường phối hợp, bảo vệ rừng giữa công an, quân đội và kiểm lâm...


Tấn Lê