Chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
05/09/2019 | 09:43  | cms-view-count: 90085

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh và Công văn số 1684/BXD-QLN ngày 19/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý để bảo đảm ổn định thị trường bất động sản; UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4265/UBND-KTN chỉ đạo các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/10/2019; Tổ chức công bố thông tin về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh hàng năm và các dự án bất động sản sau khi UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch; Tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình, làm rõ nguyên nhân gây ra biến động của thị trường; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản, ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, bán nền trái quy định pháp luật và các tổ chức, cá nhân đưa thông tin về quy hoạch, thông tin về dự án và giá bất động sản... sai sự thật để trục lợi trên phạm vi địa bàn tỉnh; Phối hợp các Sở, Ban, ngành tổ chức kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh thu hồi, đình chỉ, tạm dừng hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển nhượng các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh (nếu có); Tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản và quy định pháp luật có liên quan theo thẩm quyền. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm thì chuyển cơ quan điều tra để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Công bố, công khai danh sách các doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh tại Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Thông tin và Truyền thông: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản; khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch, kinh doanh bất động sản, phân lô, bán nền phải tìm hiểu kỹ thông tin, hồ sơ pháp lý dự án và quy định pháp luật có liên quan.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ chức thực hiện những quy định có liên quan trong công tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với các chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản, tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản. Đồng thời, công bố số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận tin phản ánh các quảng cáo, rao vặt liên quan lĩnh vực kinh doanh bất động sản, phân lô, bán nền vi phạm pháp luật để xử lý kịp thời.

Các Sở, Ban, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường triển khai các biện pháp ổn định thị trường bất động sản, nhằm bảo đảm minh bạch thông tin thị trường, ngăn chặn tình trạng lừa đảo, đầu cơ thổi phồng giá bất động sản để thu lợi bất chính.

UBND các huyện, thị xã: Ngăn chặn kịp thời việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, bán nền trái quy định pháp luật; Công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn được duyệt; Quản lý và cung cấp số liệu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản trên địa bàn tỉnh, gửi về Sở Xây dựng tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; Kiểm tra, rà soát và thông báo cho người dân cảnh giác, không giao dịch đối với các dự án phân lô, bán nền chưa thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật; có biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân đưa thông tin về quy hoạch, dự án và giá bất động sản sai sự thật để trục lợi trên phạm vi địa bàn quản lý.

H.M