THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
17/10/2019 | 10:03  | cms-view-count: 96615

Đó là yêu cầu của Tỉnh ủy Đắk Nông tại Công văn số 1650-CV/TU ban hành ngày 14/10/2019.

Theo đánh giá, việc thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong thời gian qua vẫn còn thấp so với tiềm năng. Nhiều doanh nghiệp, đơn vị, hộ kinh doanh cá thể chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT cho người lao động, Tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT còn xảy ra ở nhiều địa phương.

Với mục tiêu "mọi người lao động được tham gia BHXH, mọi người dân được tham gia BHYT", Tỉnh ủy yêu cầu các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chính sách BHXH, BHYT.

Công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức nhằm vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, người sử dụng lao động, người lao động và người dân tích cực tham gia và thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần được tăng cường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT.

Theo Báo Đắk Nông điện tử