THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 17 (khóa XI)
18/10/2019 | 09:52  | cms-view-count: 96005

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 17/10, Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã nghe đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trình bày báo cáo tóm tắt kết quả kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

 

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo tóm tắt kết quả kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định; thương mại phát triển, đáp ứng nhu cầu của người dân. Cụ thể, qua 10/19 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 được đánh giá thì có 4 nhóm chỉ tiêu đã đạt hoặc vượt kế hoạch; 5 nhóm chỉ tiêu tiến độ đạt khá, ước cuối năm đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra...

Các nhóm chỉ tiêu còn lại sẽ được đánh giá vào cuối năm 2019. Hoạt động văn hóa đa dạng, phong phú, phục vụ tốt nhu cầu của người dân trong dịp lễ, tết. Cơ sở vật chất, trường lớp dần được đầu tư hoàn thiện. Các chính sách xã hội và người có công được thực hiện tốt. An ninh quốc phòng được giữ vững, ổn định.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Trong đó, tỉnh đã thực hiện nghiêm việc chỉ đạo kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị cũng như kịp thời triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, nhất là các Nghị quyết số 18,19, 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị được tập trung chỉ đạo.

Tuy nhiên, dịch bệnh trên cây trồng, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp. Giá cả nông sản thấp gây ra nhiều thiệt hại, ảnh hưởng tăng trưởng khu vực nông nghiệp và đời sống người dân. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, chủ yếu do năng lực chủ đầu tư. Tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng phá rừng còn diễn biến phức tạp, nhất là phá hoại, lấn chiếm diện tích rừng và làm chết rừng thông dọc tuyến quốc lộ 14, 28 vẫn diễn ra nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý triệt để. Các dự án du lịch triển khai còn chậm, nhiều yếu kém…

Trong xây dựng Đảng, việc triển khai lựa chọn, đăng ký các nội dung sửa chữa, khắc phục khuyết điểm theo Đề án số 05, ngày 5/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 - 2020" ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa đi vào thực chất.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở một số cấp ủy, nhất là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện chưa hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp cơ sở còn hạn chế về chất lượng, hiệu quả. Công tác dân vận của cấp ủy một số nơi có lúc chưa kịp thời. Việc phối hợp giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội còn hạn chế về số lượng, chưa phong phú về nội dung, chất lượng chưa hiệu quả.

Đồng chí Bùi Huy Thành, TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Giám đốc Sở Công Thương, phát biểu ý kiến thảo luận tại tổ

Những tháng cuối năm 2019, Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019; đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020. Về xây dựng Đảng tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực kịp thời, hiệu quả; trọng tâm là các Nghị quyết 18, 19, 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Tỉnh cũng tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm đúng thời gian quy định. Việc hướng dẫn nhận xét, đánh giá cuối năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng sẽ được tập trung thực hiện.

Tiếp đó, hội nghị chia tổ thảo luận, chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp để khắc phục những hạn chế, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra của năm 2019 và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

Theo Báo Đắk Nông điện tử