UBND tỉnh chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng ở gia súc
05/12/2019 | 12:47  | cms-view-count: 78056

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công điện khẩn số 8799/CĐ-BNN-TY ngày 23/11/2019 về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng ở gia súc; UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5864/UBND-KTN chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng ở gia súc.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã tiếp tục tập trung thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: Công văn số 1037/UBND-NN ngày 15/3/2019 về việc triển khai các giải pháp cấp bách ngăn chặn và khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và bệnh Lở mồm long móng; Công văn số 5627/UBND-KTN ngày 20/11/2019 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân; Công văn số 5767/UBND-KTN ngày 27/11/2019 về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua biên giới.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch ngay từ khi mới xảy ra, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn tỉnh tại các Điểm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông; Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Luật Thú y và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chuẩn bị đầy đủ vật tư, vắc xin và hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã: Thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi để kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch ngay từ khi mới xảy ra, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; Rà soát lại số trâu, bò trong diện tiêm phòng chưa được tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng trong đợt 2 năm 2019 và tiến hành tiêm phòng bổ sung vắc xin Lở mồm long móng cho trâu, bò trên địa bàn, đảm bảo đạt tỷ lệ thấp nhất là 80% số trâu, bò trong diện tiêm phòng theo quy định. Riêng các huyện: Tuy Đức, Cư Jút phải đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng đợt 2 năm 2019 theo đúng tiến độ; Tăng cường công tác kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn; đặc biệt các địa phương có dự án cung ứng con giống gia súc trong các chương trình xóa đói, giảm nghèo cần thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch xuất, nhập con giống theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo không để lây lan dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Tăng cường thông tin, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của thôn, bon, xã, phường, thị trấn và các phương tiện truyền thông của địa phương; hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên thực hiện việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các cơ sở chăn nuôi và môi trường xung quanh; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; tuyệt đối không bán chạy gia súc bệnh, không thả rông gia súc ở địa bàn đang xảy ra dịch bệnh, không vứt xác gia súc chết ra ngoài môi trường.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để hướng dẫn người chăn nuôi biết, thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng cũng như các dịch bệnh khác hiệu quả; tránh trường hợp để lây lan ra diện rộng, tiêu hủy không đúng cách, ảnh hưởng đến môi trường.

H.M