Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông triển khai nhiệm vụ năm 2020
15/01/2020 | 08:26  | cms-view-count: 56843

Sáng ngày 14/1, Ban Quản lý Công viên địa chất (CVĐC) Đắk Nông tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý CVĐC Đắk Nông chủ trì.

Theo báo cáo,  năm 2019, Ban Quản lý CVĐC Đắk Nông đã tập trung cho công tác chuẩn bị và đón Đoàn chuyên gia thẩm định chính thức của UNESCO, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của CVĐC. Đến nay, hồ sơ CVĐC Đắk Nông đang chờ quyết định được công nhận là CVĐC toàn cầu.

Ban quản lý đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND để hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất phát triển du lịch CVĐC Đắk Nông. Theo đó, 44 điểm đến trong vùng CVĐC đã được trang bị các bảng thông tin, bảng chỉ dẫn và chỉ hướng; xây dựng mới 3 nhà dừng chân, 30 bãi đậu xe, 4 nhà vệ sinh công cộng, trang bị 20 thùng rác, 10 pano tuyên truyền, 2 trung tâm thông tin và Nhà triển lãm âm thanh, Nhà trưng bày đàn đá, Nhà trưng bày cồng chiêng người Mạ; tổ chức 24 lớp tập huấn cho người dân và học sinh về các chuyên đề liên quan đến CVĐC như hướng nghiệp, du lịch cộng đồng, bảo vệ các giá trị di sản và môi trường; phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước tích cực tham gia các đề tài khoa học nghiên cứu giá trị di sản hang động; nghiên cứu các giải pháp thu hút đầu tư phát triển du lịch Đắk Nông; tham gia hoạt động mạng lưới CVĐC quốc gia và quốc tế…

Năm 2020, Ban Quản lý CVĐC Đắk Nông tiếp tục bám sát tiêu chí của UNESCO, khuyến nghị của các chuyên gia tư vấn và khuyến cáo khi được công nhận là CVĐC toàn cầu để xây dựng chương trình hành động. Huy động các nguồn lực địa phương đầu tư xây dựng CVĐC có trọng tâm trọng điểm; tăng cường xúc tiến quảng bá, hợp tác phát triển du lịch.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý CVĐC triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển CVĐC gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc để CVĐC Đắk Nông đáp ứng tốt nhất các tiêu chí của UNESCO; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch…

Song Nguyên