UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các Tổ chức chính trị - xã hội, các Hội, Đoàn thể, các tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh
13/02/2020 | 03:25  | cms-view-count: 18068

Sáng ngày 13/2, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các Tổ chức chính trị - xã hội, các Hội, Đoàn thể, các tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh để nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp năm 2019 và tình hình hoạt động năm 2019, đồng thời, xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc và thảo luận, thống nhất việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020. Đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong năm 2019, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các mặt công tác. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giải quyết việc làm; xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông… Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Trong năm 2019 các Hội, Đoàn thể, các tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh từng bước được kiện toàn và đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả. Đời sống cán bộ, hội viên được quan tâm.

Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, hội, đoàn thể cũng đã nêu những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí, phương tiện đi lại, làm việc… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Bốn- Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đánh giá kết quả đạt được của các tổ chức chính trị - xã hội, hội, đoàn thể trong năm qua. UBND tỉnh sẽ luôn tạo mọi điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội, hội, đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, các tổ chức chính trị - xã hội, hội, đoàn thể  tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Song Nguyên