Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng, chống dịch Covid-19
15/02/2020 | 09:19  | cms-view-count: 11822

 

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 546/UBND-KGVX ngày 15/02/2020 yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19;

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thông báo cho tất cả trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non; học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên và học sinh học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tiếp tục được nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết tháng 02/2020.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để theo dõi, quản lý con em trong thời gian học sinh tiếp tục nghỉ học nhằm phòng tránh các tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành về phòng, chống dịch Covid-19.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động tham mưu phương án điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông sau khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về lùi thời điểm kết thúc năm học và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành.

Các nội dung khác, các đơn vị, địa phương thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 438/UBND-KGVX ngày 08/02/2020 về việc tiếp tục tổ chức cho học nghỉ học để thực hiện biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

 

H.M