Bảo đảm cấp điện liên tục cho 19 khu điều trị, cách ly phòng chống dịch Covid-19
03/04/2020 | 07:55  | cms-view-count: 38675

Công ty Điện lực Đắk Nông vừa ban hành phương thức vận hành lưới điện phân phối tại 19 địa điểm thuộc bệnh viện, trung tâm y tế, các khu điều trị, khu cách ly phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 1-15/4/2020, đơn vị sẽ không giải quyết nhu cầu công tác có cắt điện trên lưới điện trung, hạ áp. Trong trường hợp xảy ra sự cố, các điện lực trực thuộc sẽ ưu tiên khôi phục cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Tại các khu điều trị, cách ly phòng chống dịch Covid-19 sẽ được cấp điện thường xuyên, liên tục trong mọi tình huống

Công ty cũng đã chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật tư thiết bị dự phòng, các phương tiện vận chuyển đi lại nhằm nhanh chóng phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc triển khai xử lý, khôi phục cấp điện khi có sự cố. Trong thời gian khắc phục sự cố, tại các vị trí ưu tiên này cũng sẽ được bố trí máy phát điện dự phòng. Các đơn vị quản lý vận hành sẽ tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới, bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục cho những khu điều trị, khu cách ly phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo Đắk Nông điện tử