Không áp dụng giãn cách trong lớp học, thực hiện tổ chức dạy và học bình thường trở lại
07/05/2020 | 08:13  | cms-view-count: 9617

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2235/UBND-KGVX ngày 07/5/2020.

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học và đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ngày 07/5/2020 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2235/UBND-KGVX chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học; theo đó:

Không áp dụng giãn cách trong lớp học, thực hiện tổ chức dạy và học bình thường trở lại.

Để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học hiệu quả và bảo đảm các điều kiện an toàn cho học sinh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tập trung thực hiện một số biện pháp sau:

a) Đối với nhà trường:

- Tích cực tuyên truyền, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học; duy trì công tác vệ sinh trường, lớp học, thực hiện lau khử khuẩn bề mặt bàn, ghế, tay nắm cửa ra vào, cầu thang bằng xà phòng hoặc chất sát khuẩn thông thường. Cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng.

- Thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh, học viên, sinh viên khi đến trường; nhắc nhở học sinh thường xuyên vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn,…

- Hướng dẫn phụ huynh (đối với cơ sở giáo dục) thực hiện nghiêm việc cam kết với nhà trường về sự an toàn của con em mình khi ở nhà.

b) Đối với học sinh, học viên, sinh viên

- Nhắc nhở học sinh, học viên, sinh viên không tụ tập, nhất là trong thời gian nghỉ giải lao; hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người.

- Không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình đúng thời gian, bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng cho học sinh theo quy định.

Trên cơ sở Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

H.M