Chọn 9 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020
29/05/2020 | 07:48  | cms-view-count: 30855

Chiều ngày 28/5, Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp xét duyệt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020.

 

Các thành viên Hội đồng tìm hiểu thông tin sản phẩm tham gia bình chọn

Theo đó, toàn tỉnh có 9 sản phẩm của 9 doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ 5 huyện, thành phố tham gia bình chọn, gồm: Cà phê, gạch không nung, mắc ca, hồ tiêu, đông trùng hạ thảo, cơ khí… Trên cơ sở hồ sơ đăng ký của các địa phương, Hội đồng bình chọn đã tổ chức đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí về: Thị trường và khả năng phát triển sản phẩm; kinh tế, kỹ thuật, xã hội và môi trường; văn hóa, thẩm mỹ…

Kết quả, Hội đồng đã bình chọn được 9 sản phẩm để công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh. Trong đó, chọn ra 6 sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung- Tây Nguyên, thời gian tới.

Theo Báo Đắk Nông điện tử