Tăng cường phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và tiếp nhận điều trị bệnh nhân Bạch hầu
08/07/2020 | 10:30  | cms-view-count: 9462

Trước tình hình dịch bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp, để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để lây lan, bùng phát trên diện rộng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và tiếp nhận điều trị bệnh Bạch hầu.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế: Tăng cường giám sát dịch không chỉ ở những địa phương có ca bệnh, chú ý những vùng có nguy cơ cao, đặc biệt là những địa bàn ở vùng sâu, vùng xa, có đông bà con người dân tộc thiểu số sinh sống, khó vận động tiêm chủng ("vùng lõm" trong tiêm chủng).

- Phải triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu như: chuẩn bị sẵn các khu cách ly, buồng cách ly, phương tiện, vật tư, thuốc, điều trị bệnh Bạch hầu, tập huấn, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị bệnh Bạch hầu để chuẩn bị tiếp nhận điều trị các ca bệnh nặng.

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường khám, phát hiện sớm các trường hợp bệnh Bạch hầu, cách ly kịp thời các trường hợp mắc, khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lan rộng và kéo dài.

- Tổ chức ngay việc tiêm vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, Uốn ván ở những khu vực có nguy cơ cao; tăng cường hoạt động tiêm chủng mở rộng đạt tỷ lệ trên 95%.

- Thành lập tổ công tác lưu động phòng, chống dịch khi cần có thể triển khai đến các khu vực có nguy cơ cao để chỉ đạo hướng dẫn…

- Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục sức khỏe trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và trong cộng đồng để người dân hiểu và chủ động phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu. Đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường hoạt động truyền thông trực tiếp tới từng người dân để họ hiểu và chủ động thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe.

- Tiến hành khảo sát các vùng nguy cơ, xây dựng kế hoạch tổng thể phòng chống dịch Bạch hầu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên; Bộ Y tế hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật và vắc xin… Trong trường hợp cần thiết cần hỗ trợ ngay về chuyên môn kỹ thuật, phương tiện, vật tư, thuốc điều trị bệnh Bạch hầu, Sở Y tế có văn bản báo cáo kịp thời gửi về Bộ Y tế.

- Theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh Bạch hầu, cập nhật tình hình dịch bệnh, hàng ngày báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

Các Sở, Ban, ngành, các hội, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn 3038/UBND-KGVX ngày 21/6/2020 của UBND tỉnh; Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch Bạch hầu, khống chế kịp thời, không để dịch bệnh Bạch hầu lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.

H.M