Đắk Nông được bổ sung 06 dự án điện gió vào quy hoạch
04/08/2020 | 10:14  | cms-view-count: 28096

Vừa qua, Chính phủ vừa ban hành Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020 về việc bổ sung danh mục các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực. Tỉnh Đắk Nông được bổ sung 06 dự án với tổng công suất là 430 MW điện gió vào quy hoạch.

Theo Công văn của Chính phủ có gần 7.000 MW điện gió của 91 dự án sẽ được bổ sung vào quy hoạch điện VII. Tại khu vực Bắc Trung Bộ được bổ sung 16 dự án với tổng công suất 941,2 MW. Khu vực Nam Trung Bộ có 9 dự án được bổ sung, đều tập trung tại tỉnh Ninh Thuận với tổng công suất 336,2 MW. Khu vực Tây Nam Bộ với 37 dự án, tổng công suất 3.166,8 MW.  Khu vực Đông Nam Bộ chỉ có 1 dự án 102,6 MW tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Khu vực Tây Nguyên với 28 dự án, tổng công suất 2.432,9 MW, tập trung tại các tỉnh Đăk Lăk, Kon Tum, Gia Lai và Đăk Nông.
Tại tỉnh Đắk Nông có 06 dự án, với tổng công suất là 430 MW cụ thể: Đắk Hòa 50 MW; Asian Đắk Song 1: 50 MW; Đắk ND'rung 1: 100 MW; Đắk ND'rung 2: 100 MW; Đắk ND'rung 3: 100 MW; Nam Bình 1: 30 MW.
Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện về các dự án điện gió và lưới điện đấu nối vào hệ thống điện quốc gia trong danh mục nêu trên đã được thẩm định đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch có liên quan, cũng như các yêu cầu khả thi, công khai, minh bạch, đồng bộ và hiệu quả kinh tế chung.
Ủy ban nhân dân các tỉnh có các dự án điện gió và lưới điện đấu nối được bổ sung quy hoạch có trách nhiệm quản lý chặt chẽ quá trình đầu tư xây dựng các dự án theo đúng quy định của pháp luật, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương.
 
Tấn Lê