Khẩn trương xây dựng và triển khai các phương án phòng, chống dịch bảo đảm cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
06/08/2020 | 07:27  | cms-view-count: 22166

Qua kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh từ ngày 04-05/8/2020; trước thực trạng tại các điểm thi có thí sinh đi về từ vùng, địa phương có dịch, đặc biệt là các thí sinh tự do; nhằm bảo đảm an toàn trong công tác phòng dịch tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Văn bản chỉ đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng và triển khai các phương án phòng, chống dịch bảo đảm cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; cụ thể như sau:

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố: căn cứ các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch; phương án phòng, chống dịch của ngành Giáo dục và Đào tạo; khẩn trương xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, có phương án cụ thể cho các trường hợp thí sinh có yếu tố dịch tễ liên quan đến các vùng, địa phương có dịch đúng theo quy định, đặc biệt là các thí sinh có liên quan đến các vùng, khu vực, địa phương bị phong tỏa và các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao theo các thông báo của Bộ Y tế; Tổ chức rà soát, xác minh yếu tố dịch tễ của tất cả thí sinh dự thi trên địa bàn, bảo đảm tính chính xác của các thông tin do học sinh khai báo y tế; Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác và phát giác trong người dân đối với các thông tin về yếu tố dịch tễ liên quan đến thí sinh dự thi.

Giao ngành Y tế khẩn trương phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện xây dựng phương án phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định.

          H.M