Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định
21/09/2020 | 08:23  | cms-view-count: 8028

Để kịp thời ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng các phong trào thi đua do trung ương, tỉnh và sở, ngành, địa phương đơn vị phát động, giai đoạn 2015-2020, công tác khen thưởng được các cấp, ngành thực hiện kịp thời, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy trình theo các quy định hiện hành.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã quyết định khen thưởng và đề nghị Nhà nước khen thưởng cho 3.248 lượt cá nhân và 2.414 lượt tập thể được khen thưởng huân, huy chương, cờ thi đua, danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Nhà nước và cấp tỉnh.

 

Đối với khen thưởng cấp Nhà nước, giai đoạn 2015-2020, Đắk Nông có 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương độc lập hạng 2; 7 tập thể và 49 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động các hạng; 23 cá nhân được tặng Huân, Huy chương kháng chiến; 4 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 34 tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ; 11 tập thể và 41 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn này, Đắk Nông có 19 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

 

Đối với khen thưởng cấp tỉnh, giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh có 209 tập thể được tặng Cờ thi đua; 916 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 341 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 1.227 tập thể và 2.790 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

Theo Báo Đắk Nông điện tử