THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
18/01/2021 | 07:41  | cms-view-count: 9761

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành báo cáo số 24/BC-UBND về công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh Đắk Nông năm 2020.

Theo đó, Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện năm 2020 là 2.538 tỷ đồng, đạt 103% dự toán Trung ương, 94% dự toán địa phương, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước (khoảng 119 tỷ đồng). Bao gồm:

Thu nội địa 2.402 tỷ đồng, đạt 104% dự toán Trương ương, 95% dự toán địa phương, giảm 3% so với thực hiện cùng kỳ năm trước (khoảng 71 tỷ đồng); Thu xuất nhập khẩu 117 tỷ đồng, đạt 69% dự toán giao, giảm 28% so với thực hiện cùng kỳ năm trước (khoảng 44 tỷ đồng); Thu huy động đóng góp 19 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện đến hết tháng 12/2020 là 7.593 tỷ đồng (bao gồm cả số giải ngân từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2019 sang), đạt 105% dự toán giao. Bao gồm:

Chi đầu tư phát triển 2.887 tỷ và chi thường xuyên 4.705 tỷ; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 tỷ đồng.

Xem chi tiết tại đây.

Huy Hoàng