THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện việc chấn chỉnh việc cách ly tại nhà trong phòng chống Covid-19
19/02/2021 | 08:52  | cms-view-count: 5121

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt sau Tết Nguyên đán, người dân trở về/đến tỉnh nhiều, một bộ phận người dân chủ quan, lơ là trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tạo nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Ngày 19/02/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 777/UBND-KGVX, yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nội dung việc chấn chỉnh việc cách ly tại nhà trong phòng chống Covid-19 theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể sau:

UBND các huyện, thành phố

Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu tại các địa phương trong việc để xảy ra tình trạng buông lỏng cách ly.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, quản lý việc thực hiện các quy định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các trường hợp cách ly y tế tại nhà trên địa bàn quản lý.

Phối hợp với các đơn vị liên quan có các biện pháp xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Sở Y tế

Chỉ đạo các Trung tâm Y tế các huyện, thành phố nắm chắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên để hướng dẫn đôn đốc, nhắc nhở, giám sát các bộ phận liên quan và các Trạm Y tế xã/phường/thị trấn trên địa bàn trong việc tham mưu cho chính quyền địa phương quyết định hình thức cách ly y tế trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho phù hợp.

Chỉ đạo phối hợp với chính quyền địa phương, các Ban, ngành liên quan và người dân tăng cường quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe các trường hợp đang cách ly tại nhà ở địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan báo, đài của địa phương, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền cho người dân nêu cao ý thức trong việc thực hiện cách ly tại nhà theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Huy Hoàng