THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người
24/02/2021 | 09:50  | cms-view-count: 17451

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 163/CĐ-TTg ngày 08/02/2021 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người. UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 850/UBND-KTN, chỉ đạo một số nội dung sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 274/UBND-KTN ngày 15/01/2021; đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa: Tổ chức giám sát, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các trường hợp dương tính với vi rút Cúm gia cầm, các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan diện rộng và thông báo kịp thời cho ngành y tế khi phát hiện các ổ dịch trên đàn gia cầm; Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát, đánh giá sự sẵn sàng phòng, chống dịch và chỉ đạo việc thực hiện phòng, chống bệnh Cúm gia cầm.

Giao Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tổ chức giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới, không rõ nguồn gốc. Tăng cường kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là các cơ sở chế biến, tiêu thụ và vận chuyển gia cầm.

Giao Sở Y tế chủ động triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp có tiền sử tiếp xúc với gia cầm, sản phẩm từ gia cầm để cách ly, điều trị và kịp thời phòng, tránh lây nhiễm cho cộng đồng.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người dân về nguy cơ, tác hại, các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, tránh tình trạng bệnh Cúm gia cầm xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết tại đây

Huy Hoàng