THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2021
03/04/2021 | 08:42  | cms-view-count: 18885

Sáng ngày 2/4, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Lê Trọng Yên - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo đánh giá, trong 3 tháng đầu năm, Sở TN&MT đã khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 10 quyết định về công tác giao đất, thu hồi, cho thuê và chuyển mục đích sử dụng đất; 11 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; 13 quyết định liên quan đến lĩnh vực môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020. Ban hành 34 quyết định về việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quần sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tổ chức 02 cuộc thanh tra chuyên ngành…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu Sở TN&MT tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung giải quyết dứt điểm những việc còn tồn tại, kéo dài; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết TTHC tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ công việc.

Song Nguyên