THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc cho thuê đất; đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần xây dựng GIQ

19/01/2017 | 03:02 PM  | cms-view-count: 1471
Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần xây dựng GIQ thuê 8.052,5 m 2  đất đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở...

Kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020

12/01/2017 | 03:12 PM  | cms-view-count: 1713
Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020.

UBND tỉnh quyết định giao đất cho Chùa Phước Thiện và thu hồi đất của Công ty Cổ phần Daknoruco

11/01/2017 | 03:13 PM  | cms-view-count: 1568
Ngày 10/01/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc giao 4.984,9 m 2  đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn...

UBND tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh

06/01/2017 | 03:15 PM  | cms-view-count: 1607
Nhằm nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan...

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

05/01/2017 | 03:18 PM  | cms-view-count: 2972
Ngày 05/01/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

UBND tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông áp dụng tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

04/01/2017 | 03:25 PM  | cms-view-count: 8362
Ngày 04/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông áp dụng tại UBND...

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020

04/01/2017 | 03:24 PM  | cms-view-count: 1411
Nhằm chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn dịch lở mồm long móng gia súc phát sinh và lây lan trên địa bàn tỉnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người...

Quyết định về việc cho thuê đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam

04/01/2017 | 03:21 PM  | cms-view-count: 1804
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam thuê 49.386,1m2 đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà...

Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Đắk Nông lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021

21/12/2016 | 09:53 AM  | cms-view-count: 3539
Trong hai ngày 19 và ngày 20 tháng 12 năm 2016, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Đắk Nông đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Đắk Nông lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bế mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa III

16/12/2016 | 09:50 AM  | cms-view-count: 2456
Ngày 15/12, ngày làm việc cuối cùng kỳ họp lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kết thúc. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

07/12/2016 | 10:11 PM  | cms-view-count: 2356
Chiều 6/12, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN), giai đoạn 2016-2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc...

Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2016

01/12/2016 | 03:25 PM  | cms-view-count: 2522
Ngày 1/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 11 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2016. Đồng chí Nguyễn...

Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc

01/12/2016 | 03:00 PM  | cms-view-count: 1866
  Chiều 30-11, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định...

Họp Thành viên UBND tỉnh để thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh

21/11/2016 | 10:41 AM  | cms-view-count: 1567
Ngày 22/11, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh để thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh. Theo đó cuộc họp sẽ xem xét thông qua các dự thảo Nghị quyết để trình HĐND...

Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng

21/11/2016 | 10:38 AM  | cms-view-count: 1575
Sáng ngày 21/11/2016, Tại Hội trường 200 chỗ, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Văn Tin,...