THÔNG TIN DÀNH CHO DU KHÁCH

Chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến đầu tư năm 2020 tại tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 22/07/2020 | 11:02  | cms-view-count: 24109

Nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh Đắk Nông về các lĩnh vực văn hóa - du lịch - thương mại và đặc biệt là giá trị di sản vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đến với du khách trong và ngoài nước; đồng thời kêu gọi đầu tư, thu hút khách du lịch, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước đến đầu tư tại tỉnh Đắk Nông; tiếp tục bảo tồn, khôi phục và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam, tạo không gian giao lưu văn hóa các dân tộc, các vùng, miền trong cả nước; lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng. Đồng thời, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông.

Với chủ đề: "Lễ hội văn hóa và du lịch - tinh hoa phương đông", năm 2020, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến đầu tư như sau:

1. Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II năm 2020 tại tỉnh Đắk Nông

Thời gian: Tháng 11/2020.

Địa điểm: Thành phố Gia Nghĩa và các huyện.

2. Vòng bán kết và chung kết Cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam lần thứ II năm 2020 với chủ đề "Thanh âm trái đất"

Thời gian: Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2020 đến tháng 12/2020.

Địa điểm: Thành phố Gia Nghĩa và các địa điểm du lịch, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

3. Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch năm 2020

Thời gian: Tháng 11/2020.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh.

4. Hội chợ các sản phẩm đặc trưng của các nước Đông Nam Á

Thời gian: Tháng 11/2020.

Địa điểm: Trung tâm thành phố Gia Nghĩa.

5. Các hoạt động biểu diễn khinh khí cầu

Thời gian: Tháng 11/2020.

Địa điểm: Khu Đảo nổi, thành phố Gia Nghĩa.

Ngoài ra, UBND tỉnh khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia những chương trình hưởng ứng khác liên quan đến các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao và du lịch (đăng ký thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông).

H.M