KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1031/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung dự án: Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao 20/07/2021 Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
933/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Theo dõi, cập nhật số liệu, tính toán dự báo vận hành và giám sát điều tiết hồ thủy điện Buôn Tua Srah 05/07/2021 Lê Trong Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
935/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục sạt lở đường tuần tra biên giới tại điểm sạt lở Km10+800 (đoạn từ Đồn biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng đến Đồn biên phòng Bu Cháp, thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) 05/07/2021 Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
934/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm và lắp đặt trạm đo mực nước tự động trên các sông suối phục vụ dự báo, cảnh báo nguồn nước năm 2021 05/07/2021 Lê Trong Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
886/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường vào xã Ea Pô, huyện Cư Jút 25/06/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
861/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án 02: Nâng cấp đường giao thông phục vụ phát triển bền vững cà phê liên vùng các xã: Đức Mạnh, Đắk Sắc, Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông 21/06/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
862/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án 04: Nâng cấp đường giao thông phục vụ phát triển bền vững cà phê liên vùng xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông 21/06/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
817/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc bổ sung năm 2021 - 2022 10/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
805/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Một số hạng mục chỉnh trang Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông 09/06/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
783/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững của Vườn Quốc gia Tà Đùng, giai đoạn 2021-2030 08/06/2021 Lê Trong Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
774/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, hệ thống thiết bị và phần mềm truyền thông hội tụ 03/06/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
766/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Tâm thắng – Ea T’ling; hạng mục: Nền mặt đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng 02/06/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
748/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sữa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông Tỉnh lộ 3 đoạn Km20+00 -:- Km27+00 31/05/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
749/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông Tỉnh lộ 5 đoạn Km16+500÷Km19+00, Km21+700 ÷Km24+00 31/05/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
750/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, gia cố lề, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông Tỉnh lộ 6 đoạn Km19+00 -:- Km23+00 31/05/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
668/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung đợt 2 dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1) 13/05/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
636/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Đắk Pruh, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 10/05/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
637/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Đội 3, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 10/05/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
638/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tỉnh lộ năm 2021 10/05/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
632/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô (giai đoạn 2) 07/05/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

THÔNG BÁO MỜI THẦU