KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1826/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc: Phương án quản lý, sử dụng nguồn kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng năm 2019 của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung 06/11/2019 Trần Xuân Hải
1818/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án: Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh Đắk Nông 05/11/2019 Trần Xuân Hải
1809/QĐ-UBND Ban hành danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 31/10/2019 Nguyễn Bốn
1801a/QĐ-UBND Phê duyệt dự án: Đường giao thông từ trung tâm huyện Đắk Song đi xã Thuận Hà và xã Đắk N’drung 31/10/2019 Nguyễn Bốn
1804/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm phần mềm số hóa văn bằng, chứng chỉ 31/10/2019 Trần Xuân Hải
1803/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song 31/10/2019 Trần Xuân Hải
1798/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2020 31/10/2019 Trần Xuân Hải
1795/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 30/10/2019 Trần Xuân Hải
1786/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông liên xã Đắk Búk So đi xã Đắk R'Tih 30/10/2019 Trần Xuân Hải
1787/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông liên xã Quảng Tân - Đắk Ngo (từ bon Ja lú A, B đến khu Tằm Tơ Đắk Ngo) 30/10/2019 Trần Xuân Hải
1778/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Trung học phổ thông tại huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia 29/10/2019 Trần Xuân Hải
1782/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng công trình khai thác và chế biến khoáng sản tại mỏ đá bazan của Công ty Cổ phần BOT&BT Đức Long Đắk Nông 29/10/2019 Nguyễn Bốn
1774/QĐ-UBND Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm văn hóa cấp tỉnh 29/10/2019 Trần Xuân Hải
1767/QĐ-UBND  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Nam Long của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Điện năng Đắk Nông 28/10/2019 Nguyễn Bốn
1770/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 28/10/2019 Trần Xuân Hải
1771/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 28/10/2019 Trần Xuân Hải
1772/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình: Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu GIS hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông phục vụ công tác phòng chống thiên tai 28/10/2019 Trần Xuân Hải
1753/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thực hiện ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 25/10/2019 Trần Xuân Hải
1736/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây mới công trình cấp nước xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 22/10/2019 Trần Xuân Hải
1737/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nâm Nung, huyện Krông Nô 22/10/2019 Trần Xuân Hải

THÔNG BÁO MỜI THẦU