KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1730/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, chất thải y tế tại Bệnh xá Công an tỉnh 18/10/2019 Trần Xuân Hải
1731/QDD-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn, nhà thư viện, bể nước phòng cháy chữa cháy và sân 18/10/2019 Trần Xuân Hải
1698/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tuyến huyện 14/10/2019 Nguyễn Bốn
1699/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Nâng cấp các trục đường giao thông chính thị trấn Đắk Mil 14/10/2019 Nguyễn Bốn
1697/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Trúc Sơn - Cư Knia - Đắk Drông - Nam Dong 14/10/2019 Trần Xuân Hải
1676/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục y tế (bảo hộ lao động) năm 2019 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh 10/10/2019 Nguyễn Bốn
1675/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 10/10/2019 Nguyễn Bốn
1657/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông 09/10/2019 Nguyễn Bốn
1660/QĐ-UBND

 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020, EU tài trợ

09/10/2019 Nguyễn Bốn
1668/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc công trình: Nhà ăn, Nhà cầu nối và ký túc xá Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 09/10/2019 Nguyễn Bốn
1648/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm phần mềm quản lý tài chính nhu cầu tiền lương 08/10/2019
1647/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông 08/10/2019 Nguyễn Bốn
1641/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Di dân phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới huyện Tuy Đức 03/10/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1638/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa, phương án phòng lũ hạ du và xây dựng công nghệ cảnh báo - dự báo: Công trình thủy lợi Đắk Rồ, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô 02/10/2019 Nguyễn Bốn
1626/QĐ-UBND  Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông (cơ sở Đắk Mil)
01/10/2019 Nguyễn Bốn
1627/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Trạm Kiểm lâm địa bàn liên xã Đắk Wil

01/10/2019 Nguyễn Bốn
1612/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trực tiếp thuốc cho các cơ sở y tế công lập tỉnh Đắk Nông năm 2019 30/09/2019 Trần Xuân Hải
1605/QĐ-UBND

Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông (cơ sở Đắk Mil) thuộc dự án phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với các đối tượng yếu thế năm 2019

26/09/2019 Trần Xuân Hải
1608/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến Tỉnh lộ

26/09/2019 Trần Xuân Hải
1607/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cắm cọc giải phóng mặt bằng thuộc dự án Đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song 26/09/2019 Trần Xuân Hải

THÔNG BÁO MỜI THẦU