KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1027/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1028/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Đắk Mol, huyện Đắk Song

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1029/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1030/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1031/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1033/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1035/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Đắk Drông, huyện Cư Jút

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1037/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Điều tra, đánh giá, xây dựng kịch bản lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1038/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo khối nhà lớp học 3 tầng Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Krông Nô  10/07/2019 Trần Xuân Hải
1036/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Điều tra, đánh giá, xây dựng kịch bản lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1034/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Đắk Plao, huyện Đắk G’long

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1020/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán một phần dự án hoàn thành công trình: Các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 huyện Đắk Glong Hạng mục: Phân hiệu trường Mẫu giao Họa Mi thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn (Nhà lớp học 02 phòng) 10/07/2019 Nguyễn Bốn
998/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ công ích công trình: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Tỉnh lộ năm 2019. 04/07/2019 Nguyễn Bốn
1000/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông. 04/07/2019 Nguyễn Bốn
999/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục ngành Kiểm lâm năm 2019
04/07/2019 Nguyễn Bốn
989/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua 02 xe Mô tô phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lực lượng Thanh tra giao thông

03/07/2019 Nguyễn Bốn
977/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng đợt 1 năm 2019, tỉnh Đắk Nông. 02/07/2019 Nguyễn Bốn
971/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Công Thương

01/07/2019 Trần Xuân Hải
969/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư bổ sung hệ thống Camera theo dõi và giám sát bệnh nhân cho Bệnh viện đa khoa tuyến huyện

01/07/2019 Trần Xuân Hải
970/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Hội trường Công an tỉnh

01/07/2019 Trần Xuân Hải

THÔNG BÁO MỜI THẦU