KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
194/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Đắk Glong (giai đoạn 3); Hạng mục: 08 phòng học bộ môn cùng trang thiết bị kèm theo; Khu thể dục thể chất và hệ thống tường rào xung quanh 04/02/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
195/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông 04/02/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
197/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa) 04/02/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
199/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông 04/02/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
200/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông 04/02/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
201/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Chống xuống cấp tu bổ di tích địa điểm lưu niệm N’Trang Gưh, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, Hạng mục: Nhà Bia tưởng niệm và hạ tầng kỹ thuật 04/02/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
201/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Chống xuống cấp tu bổ di tích địa điểm lưu niệm N’Trang Gưh, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, Hạng mục: Nhà Bia tưởng niệm và hạ tầng kỹ thuật 04/02/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
191/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường vào đồn Biên phòng Đắk Dang (769) 03/02/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
138/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ ngã tư Phan Chu Trinh vào xã Nam Dong; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng 27/01/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
135/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư xây dựng Nhà kho pháo (công trình cấp bách) 22/01/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
40/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Thánh Tông, thành phố Gia Nghĩa 12/01/2021 Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh
41/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 28 nối với đường liên xã Quảng Khê - Đắk Ha 12/01/2021 Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh
47/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở HĐND và UBND xã Đắk Nang 12/01/2021 Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh
32/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn công trình: Đường giao thông từ trung tâm huyện Đắk Song đi xã Thuận Hà và xã Đắk N’Drung 11/01/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
33/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà bộ môn, nhà đa năng, khu giáo dục thể chất và hạ tầng kỹ thuật trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Tuy Đức 11/01/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
34/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc HĐND – UBND xã Đắk R’Tih; Hạng mục: Xây mới nhà làm việc tổ 1 cửa; nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc công an xã, nhà vệ sinh, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị 11/01/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
35/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Đắk Ru 11/01/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
36/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông 11/01/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
37/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hội trường đa năng và phòng họp trực tuyến thuộc Trụ sở làm việc HĐND&UBND thành phố Gia Nghĩa 11/01/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
18/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Chi cục Phát triển nông nghiệp 07/01/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

THÔNG BÁO MỜI THẦU