KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
712/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp 01 phòng mổ Bệnh viện đa khoa tỉnh đạt chuẩn vô khuẩn cấp độ 10.000 (tuyệt trùng 100%) 16/05/2019 Trần Xuân Hải
693/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung Thiết bị đồ gỗ năm 2019 13/05/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
676/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hồ chứa nước Đắk N’ting, tỉnh Đắk Nông 13/05/2019 Trần Xuân Hải
677/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng cơ sở vật chất phát triển du lịch Công viên địa chất Đắk Nông, hạng mục: Bảo tàng âm thanh Công viên địa chất Đăk Nông; điểm giới thiệu căn cứ địa Nâm Nung; địa điểm bắt tin liên lạc Bắc Nam 13/05/2019 Trần Xuân Hải
673/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư tổ 3, phường Nghĩa Phú 10/05/2019 Trần Xuân Hải
651/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề điện công nghiệp và công nghệ ô tô cho Trường Trung cấp nghề Đắk Nông. 07/05/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
640/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: gói thầu: Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Đắk Nông năm 2019 và các năm tiếp theo 04/05/2019 Trần Xuân Hải
612/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2014 - 2020 26/04/2019 Trần Xuân Hải
613/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hạ tầng xã hội, thuộc Dự án Ổn định dân di cư tự do xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 26/04/2019 Trần Xuân Hải
605/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ công: Chăm sóc, duy trì cây xanh thảm cỏ và vệ sinh đường nội bộ khuôn viên Tỉnh ủy năm 2019 26/04/2019 Trần Xuân Hải
587/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn 1) dự án: Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 24/04/2019 Nguyễn Bốn
588/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp ứng dụng một cửa liên thông tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 – 2021. 24/04/2019 Nguyễn Bốn
551/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Dno/C2B/G/01: Cung cấp túi đựng nilon, hộp đựng chất thải sắc nhọn, thùng đựng chất thải rắn … cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và 07 Bệnh viện đa khoa huyện (Trung tâm y tế huyện mớ 19/04/2019 Trần Xuân Hải
552/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi Đắk Mol (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa kênh nhánh Hà Nam Ninh) 19/04/2019 Trần Xuân Hải
529/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho 28 Trạm y tế (ngoài các trạm y tế đã được đầu tư năm 2017) 18/04/2019 Trần Xuân Hải
527/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp 01 phòng mổ Bệnh viện đa khoa tỉnh đạt chuẩn vô khuẩn cấp độ 10.000 (tuyệt trùng 100%) 18/04/2019 Trần Xuân Hải
515/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa nhà làm việc 02 tầng và nhà ăn Trường Quân sự địa phương 16/04/2019 Trần Xuân Hải
509/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa hàng rào bao quanh Trường Quân sự địa phương 12/04/2019 Trần Xuân Hải
510/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Câu lạc bộ quân nhân trường Quân sự địa phương 12/04/2019 Trần Xuân Hải
455/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Đắk R’ Măng 10/04/2019 Trần Xuân Hải

THÔNG BÁO MỜI THẦU