KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
2186/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2019 - 2024 28/12/2018 Trần Xuân Hải
2201/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho Tiểu đoàn 301/ Trung đoàn 994 28/12/2018 Trần Xuân Hải
2189/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc phát sinh do hết số lượng phân bổ, không trúng thầu, rớt thầu cho các cơ sở y tế 28/12/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2191/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Đề án phát triển rừng bền vững bằng phương thức nông lâm kết hợp và trồng cây phân tán giai đoạn 2019-2025 28/12/2018 Trương Thanh Tùng
2186/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2019 - 2024 28/12/2018 Trần Xuân Hải
2141/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng - Hạng mục: 01 Chòi canh lửa bảo vệ rừng – Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 21/12/2018 Trần Xuân Hải
2142/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng - Hạng mục: 02 Bảng tuyên truyền bảo vệ rừng – Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 21/12/2018 Trần Xuân Hải
2125/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng cống thoát nước ngang, rãnh dẫn nước hạ lưu cống và xử lý thoát nước những vị trí tụ thủy trên các tuyến Tỉnh lộ 21/12/2018 Trần Xuân Hải
2118/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Đề án Bảo tồn và phát triển dược liệu tỉnh Đăk Nông đến năm 2030 21/12/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2132/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư tập trung Tổ dân phố 3, thị trấn EaTling, huyện Cư Jút 21/12/2018 Trần Xuân Hải
2117/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu số 1 dọc đường Bắc – Nam giai đoạn 2 20/12/2018 Trần Xuân Hải
2082/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, lắp đặt biển báo, biển cảnh báo, biển cấm các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/12/2018 Trần Xuân Hải
2085/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình thủy lợi Đắk Nang, xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa cầu máng số 2 - Kênh N4B) 14/12/2018 Trần Xuân Hải
2081/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng 02 Bảng tuyên truyền và 02 Chòi canh lửa 14/12/2018 Trần Xuân Hải
2080/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm bơm Ea Pô và Kênh tiêu Buôn K’Nha, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa, nâng cao thành kênh tưới Trạm bơm Ea Pô và nạo vét Kênh tiêu Buôn K’Nha) 14/12/2018 Trần Xuân Hải
2084/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình thủy lợi Buôn Dơng, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa kênh chính) 14/12/2018 Trần Xuân Hải
2074/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kênh chống hạn Long Sơn, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa kênh chính) 13/12/2018 Trần Xuân Hải
2073/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm bơm số 2 - Hệ thống trạm bơm Buôn Choah, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa, nâng cao thành Kênh N2) 13/12/2018 Trần Xuân Hải
2075/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi  Đắk Cút, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa, nạo vét kênh chính) 13/12/2018 Trần Xuân Hải
2072/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm bơm số 5 - Hệ thống trạm bơm Đắk Rền, xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa, nâng cao thành Kênh N5-2) 13/12/2018 Trần Xuân Hải

THÔNG BÁO MỜI THẦU