KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
925/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường DTNT THCS & THPT Krông Nô - Hạng mục sửa chữa, cải tạo cổng, tường rào và hạ tầng kỹ thuật 13/06/2018 Trần Xuân Hải
916/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua thức ăn tinh cho bò năm  2018 thuộc dự án Cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt tại 04 huyện, thị xã, gồm Krông Nô, Đắk Mil, Đắk R’lấp và thị xã Gia Nghĩa (giai đoạn 2). 13/06/2018 Trương Thanh Tùng
919/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung Thiết bị đồ gỗ năm 2018. 13/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
903/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khối 18 phòng học và khối thực hành

 

12/06/2018 Nguyễn Bốn
904/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập phương án sử dụng đất tổng thể do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý 12/06/2018 Trương Thanh Tùng
871/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm bổ sung thiết bị nội trú năm 2018

06/06/2018 Nguyễn Bốn
870/QĐ-UBND

Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

06/06/2018 Nguyễn Bốn
869/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục cho Ngành Kiểm lâm năm 2018 06/06/2018 Nguyễn Bốn
869/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục cho Ngành Kiểm lâm năm 2018 06/06/2018 Nguyễn Bốn
814/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm 01 bộ chuẩn khối lượng kiểm định cân trọng tải đến 120 tấn (bộ quả cân chuẩn khối lượng) 29/05/2018 Nguyễn Bốn
787/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến Tỉnh lộ 2
25/05/2018 Trần Xuân Hải
784/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc Đoàn ca múa nhạc Dân tộc tỉnh Đắk Nông
25/05/2018 Trần Xuân Hải
785/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông 24/05/2018 Trần Xuân Hải
786/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến Tỉnh lộ 3 24/05/2018 Trần Xuân Hải
770/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông 23/05/2018 Nguyễn Bốn
757/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán gói thầu thuộc dự án hoàn thành Công trình: Trường Kỹ thuật Công nghệ và Dạy nghề Thanh niên Dân tộc tỉnh Đắk Nông (nay là Trường Trung cấp nghề Đắk Nông) Gói thầu số 04: Nhà đa năng, nhà xưởng thực hành số 3 và số 4, nhà xe số 1 và số 2 22/05/2018 Nguyễn Bốn
758/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nhân Cơ - Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp 22/05/2018 Trần Xuân Hải
751/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Tiểu dự án: Đầu tư giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn qua địa bàn huyện Đắk Song 21/05/2018 Nguyễn Bốn
752/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc không lựa chọn được nhà thầu, thuốc phát sinh do dịch vụ kỹ thuật mới, thuốc trúng thầu nhưng hết số lượng phân bổ 21/05/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
754/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa tường rào Trụ sở làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông 21/05/2018 Trần Xuân Hải

THÔNG BÁO MỜI THẦU