KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
450/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm tiếp nhận vật chất Hậu cần - Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Trạm cấp phát xăng dầu 30/03/2018 Nguyễn Bốn
424/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa xe ô tô 48A-0162 của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông 27/03/2018 Nguyễn Bốn
419/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông liên xã Thuận Hà - Đăk N’Drung, huyện Đăk Song 27/03/2018 Trần Xuân Hải
418/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê tỉnh Đăk Nông 27/03/2018 Trần Xuân Hải
417/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông về xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô 27/03/2018 Trần Xuân Hải
423/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa xe ô tô 48A-0107 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông
27/03/2018 Nguyễn Bốn
413/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Khoản 15 Điều 1 Quyết định số 1723/QĐ-UBND, ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường bờ Đông Hồ trung tâm 26/03/2018 Nguyễn Bốn
404/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 26/03/2018 Nguyễn Bốn
1819a/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông 22/03/2018 Nguyễn Bốn
324/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cho các cơ sở y tế công lập năm 2018

12/03/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
340/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đắk Nông

12/03/2018 Trần Xuân Hải
360/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Kết nối các trục đường khu đô thị số 4, thị xã Gia Nghĩa

12/03/2018 Trần Xuân Hải
361/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần 1 Công trình: Đường bờ Đông Hồ trung tâm

12/03/2018 Trần Xuân Hải
341/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung, dự án: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông

12/03/2018 Trần Xuân Hải
309/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Công trình: Hạ tầng công viên hồ Thiên Nga, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa (Hạng mục: Đường Mạc Thị Bưởi) 06/03/2018 Nguyễn Bốn
301/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành, Công trình: Trụ sở làm việc Tỉnh ủy và Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông, Gói thầu số 03: San lấp, tháo dỡ, đường nội bộ, cấp thoát nước tổng thể (giai đoạn 1) 02/03/2018 Nguyễn Bốn
294/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Công trình: Tiểu dự án 1 đoạn Km0+900 -:- Km20+00 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Đắk Mâm  đi đồn 7 (759) - Tỉnh lộ 3 tỉnh Đắk Nông 28/02/2018 Nguyễn Bốn
295/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường lâm nghiệp Gia Nghĩa

28/02/2018 Nguyễn Bốn
293/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trung tâm giống thủy sản tỉnh Đắk Nông

28/02/2018 Nguyễn Bốn
259/QĐ-UBND

Điều chỉnh tên công trình, tên gói thầu tại Quyết định số 29/QĐ-UBND, ngày 08/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp vườn ươm giống đầu dòng cho Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (XL22) thuộc tiểu hợp phần C1 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) tỉnh Đắk Nông

09/02/2018 Trần Xuân Hải

THÔNG BÁO MỜI THẦU