KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1989/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  mua sắm trực tiếp vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cho các cơ sở y tế công lập năm 2017

18/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1988/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa chất xét nghiệm khám sàng lọc ung thư cổ tư cung cho Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2017-2018

18/12/2017 Nguyễn Bốn
1981/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục công trình, dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia từ nguồn kết dư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2016 

18/12/2017 Nguyễn Bốn
1979/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Công trình: Trạm Y tế xã Nam Xuân, Hạng mục: Nhà trạm, nhà vệ sinh, nhà xe, nhà công vụ, hạ tầng kỹ thuật

18/12/2017 Nguyễn Bốn
1966/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán gói thầu dự án hoàn thành, Công trình: Tiểu dự án 2 đoạn Km20+00 -:- Km21+636,11 và Km24+636,11 -:- Km30+100 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Đắk Mâm đi đồn 7 (759) - Tỉnh lộ 3 tỉnh Đắk Nông

14/12/2017 Nguyễn Bốn
1964/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng đợt 2 năm 2017, tỉnh Đắk Nông.

13/12/2017 Trần Xuân Hải
1959/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung, gói thầu mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh năm 2017

12/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1947/QĐ-UBND

Quyêt định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Trang thiết bị y tế  phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

11/12/2017 Nguyễn Bốn
1940/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Song, hạng mục: Xây dựng Nhà khám đa khoa và Hệ thống khí y tế

08/12/2017 Trần Xuân Hải
1937/QĐ-UBND Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung Thiết bị mầm non và các Thiết bị khác đợt 2 năm 2017. 08/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1922/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng 07 Trạm y tế thuộc dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đăk Nông

06/12/2017 Trần Xuân Hải
1927/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học  giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk R’lấp

06/12/2017 Nguyễn Bốn
1918/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành, Tiểu dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

04/12/2017 Nguyễn Bốn
1917/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông (Gói thầu số 8: Xây dựng nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà xe, hạ tầng kỹ thuật)

04/12/2017 Nguyễn Bốn
1819/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành, Tiểu dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 04/12/2017 Nguyễn Bốn
1897/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 2 xã Đắk Sin, hạng mục: Xây dựng nhà bếp, công trình vệ sinh và hệ thống giếng khoan phục vụ sinh hoạt

30/11/2017 Trần Xuân Hải
1896/QĐ-UBND Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2) 30/11/2017 Nguyễn Bốn
1889/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường vành đai 2, đoạn từ Trạm Y tế phường Nghĩa Phú đến cuối đường Lê Hồng Phong (giai đoạn 1)

28/11/2017 Nguyễn Bốn
1868/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng phòng học, ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Cư Jút 23/11/2017 Nguyễn Bốn
1870/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2017

23/11/2017 Nguyễn Bốn

THÔNG BÁO MỜI THẦU