KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1669/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hồ thôn 5, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước) 10/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1670/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hồ Băs Rai, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa đập đất, đường quản lý vận hành) 10/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1671/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thủy lợi N’Der, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong (Hạng mục: Đường quản lý vận hành, mái hạ lưu, cống lấy nước) 10/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1672/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí các công trình thủy lợi đợt 1 năm 2020 (Hạng mục: Sửa chữa, thay thế các thiết bị cơ khí) 10/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1673/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hồ 847, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa đập đất, đường quản lý) 10/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1675/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè chống sạt lở sông Đắk Nang, thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Kè chống sạt lở) 10/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1592/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phân định, cắm mốc ranh giới, bảng tại các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh 26/10/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1594/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sữa chữa, cải tạo Trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Nô; Hạng mục: Nhà đa năng, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh, tường rào, sân bê tông 26/10/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1595/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 26/10/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1596/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà ở Đại đội Thông tin Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 26/10/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1577/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) 22/10/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1562/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Tỉnh lộ 2 - Tỉnh lộ 3 thuộc huyện Đắk Mil và nút giao thông Quốc lộ 28 (đường Nguyễn Tất Thành) - đường Trần Phú thuộc huyện Krông Nô 20/10/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1568/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Đắk R’Lấp trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 20/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1569/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Bệnh viện đa khoa tỉnh trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 20/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1570/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 20/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1571/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Krông Nô trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 20/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1571/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Krông Nô trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 20/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1556/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Cư Jút, Hạng mục: Nhà lớp học, nhà vệ sinh, nhà đa năng, tường rào 19/10/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1555/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Báo Đắk Nông 19/10/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1559/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Đắk Song trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 19/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

THÔNG BÁO MỜI THẦU