KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
4425/QĐ-BNN-XD

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông

 

30/10/2017 Thứ trưởng BNN Hoàng Văn Thắng
1710/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh năm 2017 30/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1682/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

19/10/2017 Nguyễn Bốn
1677a/QĐ-UBND

Quyêt định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông liên xã Thuận Hà – Đắk N’Drung, huyện Đắk Song

18/10/2017 Nguyễn Bốn
1675a/QĐ-UBND

Quyêt định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối khu vực xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông với huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

18/10/2017 Nguyễn Bốn
1679a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường dẫn và cầu kết nối giữa sân vận động tỉnh và đường Bắc Nam giai đoạn 2, thị xã Gia Nghĩa

18/10/2017 Nguyễn Bốn
1678a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc HĐND - UBND xã Đắk Lao (giai đoạn 1)

18/10/2017 Nguyễn Bốn
1680a/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc HĐND - UBND xã Đắk R'Măng 18/10/2017 Nguyễn Bốn
1660/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông

17/10/2017 Nguyễn Bốn
1635/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng 08 Trạm y tế thuộc dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông

 

12/10/2017 Trần Xuân Hải
1973/STC-GCS Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản 09/10/2017 Nguyễn Ngọc Đức, Phó Giám đốc Sở Tài chính
1611/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị truyền hình Internet năm 2017

06/10/2017 Nguyễn Bốn
1596/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Thành lập Bản đồ hành chính các cấp xã, cấp huyện của tỉnh Đắk Nông

04/10/2017 Nguyễn Bốn
1558/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục công trình dự án nhóm C quy mô nhỏ nguồn vốn thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vưỡng năm 2017 27/09/2017 Nguyễn Bốn
1557a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh phục vụ Đề án Bệnh viện vệ tinh

27/09/2017 Nguyễn Bốn
1559a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường huyện Đắk R’lấp

27/09/2017 Nguyễn Bốn
1558a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa Trung tâm Hội nghị và sân đường nội bộ 

27/09/2017 Nguyễn Bốn
1558/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục công trình, dự án nhóm C quy mô nhỏ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017

27/09/2017 Nguyễn Bốn
1548/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trụ sở làm việc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc

26/09/2017 Nguyễn Bốn
230/QĐ-UBND

QĐ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án:  Trụ sở làm việc Ban Nội chính Tỉnh ủy

22/09/2017 Trần Xuân Hải

THÔNG BÁO MỜI THẦU