KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1439/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1) 01/09/2017 Trần Xuân Hải
1430/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa

01/09/2017 Nguyễn Bốn
1429/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông (Tiểu dự án: Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư)

01/09/2017 Nguyễn Bốn
1426/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông  01/09/2017 Nguyễn Bốn
1402/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ

25/08/2017 Trần Xuân Hải
1399/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trong các cơ quan Đảng tỉnh Đắk Nông

25/08/2017 Nguyễn Bốn
1398/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Tiểu dự án: Phương án đền bù giải phóng mặt bằng xây dựngVăn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Báo Đắk Nông, Chi cục Kiểm lâm, tại khối 7 - thị trấn Gia Nghĩa - huyện Đắk Nông

25/08/2017 Nguyễn Bốn
1398/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Tiểu dự án: Phương án đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Báo Đắk Nông, Chi cục Kiểm lâm, tại khối 7 - thị trấn Gia Nghĩa - huyện Đắk Nông

 

25/08/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
1399/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trong các cơ quan Đảng tỉnh Đắk Nông

 

25/08/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
1390/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng các cơ quan hành chính tỉnh (Tiểu dự án: Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)

24/08/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
1390/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng các cơ quan hành chính tỉnh (Tiểu dự án: Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)

24/08/2017 Nguyễn Bốn
1386/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng ăng ten Đài phát thanh và Truyền hình, Khối 8 - thị trấn Gia Nghĩa - huyện Đắk Nông (Tiểu dự án: Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)

23/08/2017 Nguyễn Bốn
1379/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu năm 2016

23/08/2017 Nguyễn Bốn
1374/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo tỉnh Đắk Nông (Tiểu dự án: Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (đợt 2))

22/08/2017 Nguyễn Bốn
1373/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông (Tiểu dự án: Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư)

22/08/2017 Nguyễn Bốn
1369/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bỏ nội dung tại Khoản 13, Điều 1; điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 của Quyết định số 1420/QĐ-BND ngày 21/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 

22/08/2017 Nguyễn Bốn
1276/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng Trụ sở Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông (Tiểu dự án: Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư)

22/08/2017 Nguyễn Bốn
1375/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông (Tiểu dự án: Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư)

22/08/2017 Nguyễn Bốn
1334/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh mục các tiểu dự án đầu tư hỗ trợ cho các tổ chức nông dân, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thuộc dự án VnSAT tỉnh Đắk Nông

15/08/2017 Trương Thanh Tùng
1327/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông

14/08/2017 Trần Xuân Hải

THÔNG BÁO MỜI THẦU