KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1325/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông

14/08/2017 Nguyễn Bốn
1324/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Phần mềm Văn phòng điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông

14/08/2017 Nguyễn Bốn
1321/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

14/08/2017 Nguyễn Bốn
1318/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 huyện Đắk G’long

11/08/2017 Trần Xuân Hải
1298/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà làm việc phòng một cửa, cải tạo hạ tầng kỹ thuật Trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông 

07/08/2017 Nguyễn Bốn
1296/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Tiểu dự án: Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (đợt 1) Công trình: Xây dựng Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông

04/08/2017 Nguyễn Bốn
1295/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Tiểu dự án: Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Xây dựng Trụ sở Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn tỉnh

04/08/2017 Nguyễn Bốn
1278/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục, công trình dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc nguồn vốn chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2017 02/08/2017 Nguyễn Bốn
1283/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non tư thục của Công ty TNHH Phú Sơn

02/08/2017 Nguyễn Bốn
1269/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành thuộc Dự án: Cụm công trình thủy lợi Đắk Rồ - Đắk Diêr, tỉnh Đắk Nông Công trình: Thủy lợi Đắk Diêr

01/08/2017 Nguyễn Bốn
1259/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức.

31/07/2017 Trần Xuân Hải
1260/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 -2020.

31/07/2017 Trần Xuân Hải
1247/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thiết bị chữa cháy, thiết bị thông tin và làm việc năm 2017 và gói thầu Xây dựng đường băng cản lửa và làm giảm vật liệu cháy thuộc dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020.

31/07/2017 Nguyễn Bốn
1228/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án: Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

27/07/2017 Trần Xuân Hải
1213/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Trung học phổ thông xã Đắk Wil, huyện Cư Jút.

24/07/2017 Trần Xuân Hải
1211/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà ở cán bộ, chiến sỹ 4c trực thuộc

24/07/2017 Trần Xuân Hải
1208/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm đào tạo cộng đồng và Trường Tiểu học của Quỹ Hiểu về trái tim 

21/07/2017 Nguyễn Bốn
1149/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc đã có trong danh mục thuốc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương năm 2017 đã phê duyệt nhưng chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu cho Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện Đắk R’lấp, Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil.

11/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1141/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái Phước Sơn của Công ty TNHH MTV SX nông nghiệp công nghệ cao - TM - DV- Du lịch Nguyên Thành Phát

07/07/2017 Nguyễn Bốn
1140/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH Thái Thịnh

07/07/2017 Nguyễn Bốn

THÔNG BÁO MỜI THẦU