KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1090/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng - Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 03 tầng 30/06/2017 Trần Xuân Hải
1070/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Krông Nô.

29/06/2017 Trần Xuân Hải
1072/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Thiết bị ngoại ngữ năm 2017

29/06/2017 Trần Xuân Hải
1063/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT chuyên tỉnh Đắk Nông (Giai đoạn 2).

28/06/2017 Nguyễn Bốn
1057/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm lâm trang năm 2017 cho Chi cục Kiểm lâm, tỉnh Đắk Nông.

27/06/2017 Nguyễn Bốn
1042/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc

23/06/2017 Trần Xuân Hải
1047/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT Quang Trung - Hạng mục: Cải tạo, sữa chữa một số hạng mục tại trường.

23/06/2017 Trần Xuân Hải
1048/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT Đắk Song - Hạng mục: Cải tạo, sữa chữa một số hạng mục tại trường 23/06/2017 Trần Xuân Hải
1050/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT Dân tộc nội trú Đắk Mil - Hạng mục: Sửa chữa dãy lớp học 02 tầng, nhà hiệu bộ; sửa chữa  nhà bếp, nhà ăn; sửa chữa khối nhà thư viện và thực hành; sửa chữa sân bê tông, cầu nối; sửa chữa hàng rào

23/06/2017 Trần Xuân Hải
1049/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Cư Jút - Hạng mục: Mở rộng phòng ăn, chống thấm khu vực nhà bếp.

23/06/2017 Trần Xuân Hải
1039/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua giống bò lai trao tặng cho hộ nghèo khu vực biên giới, các đồn biên phòng và tiểu đoàn 19.

 

20/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
998/QĐ-UBND

Phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung danh mục công trình, dự án nhóm C quy mô nhỏ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016

14/06/2017 Nguyễn Bốn
988/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Công trình thuỷ lợi suối Đá, xã Quảng Hoà, huyện Đắk G’long

12/06/2017 Nguyễn Bốn
998/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Công trình thủy lợi suối Đá, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong

12/06/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn
991/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kết nối các trục đường khu đô thị số 4, thị xã Gia Nghĩa

12/06/2017 Trần Xuân Hải
928/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Lập Đề án Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

02/06/2017 Trương Thanh Tùng
929/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông

02/06/2017 Trần Xuân Hải
937/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc công trình trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Đắk Nông.

02/06/2017 Trần Xuân Hải
908/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung Thôn 4, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song.

01/06/2017 Trần Xuân Hải
909/QĐ-UBND

Quyết định về việc  phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Ea Pô, huyện Cư Jút.

01/06/2017 Trần Xuân Hải

THÔNG BÁO MỜI THẦU