KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
780/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Các trục đường khu trung tâm Hành chính huyện Đắk G’Long.

11/05/2017 Trần Xuân Hải
783/QĐ-UBND

Quyết định về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc cho Bệnh viện đa khoa tỉnh lần 3 (không trúng thầu và đã trúng thầu nhưng hết số lượng phân bổ năm 2016) và Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song (đã trúng thầu nhưng hết số lượng phân bổ năm 2016).

11/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
782/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bổ sung các hạng mục đường bê tông, lan can bảo vệ, hàng rào, mương thoát nước, cây xanh thuộc dự án Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông.


 
11/05/2017 Trần Xuân Hải
769/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: 01 điểm trường lẻ tại huyện Krông Nô, huyện Đắk Song - 05 điểm trường lẻ tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (XD13)

09/05/2017 Trần Xuân Hải
771/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: 07 điểm trường lẻ tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (XD18)

09/05/2017 Trần Xuân Hải
772/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: 02 điểm trường lẻ tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (XD14)

09/05/2017 Trần Xuân Hải
770/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: 01 điểm trường lẻ tại huyện Đắk Glong - 07 điểm trường lẻ tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (XD15)

09/05/2017 Trần Xuân Hải
749/QĐ-UBND

Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2017

05/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
750/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt dự toán gói thầu DN-Sh-01: Mua sắm thiết bị Ban quản lý dự án (đợt 1) thuộc Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông.

05/05/2017 Nguyễn Bốn
740/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2).

04/05/2017 Nguyễn Bốn
745/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán gói thầu hoàn thành Công trình: Đường Quảng Sơn đi Đồn 9 (Tỉnh lộ 6), tỉnh Đắk Nông - Gói thầu số 05: Cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực Km35+725

04/05/2017 Nguyễn Bốn
727/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc cho Bệnh viện đa khoa tỉnh lần 2 (không trúng thầu năm 2016) và Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil (đã trúng thầu nhưng hết số lượng phân bổ).

03/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
726/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước công nghiệp tuyến Đ2, N3, N4, N5, N6, N8, N9, CX1, CX2, CX3, CX8 thuộc dự án: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông.

28/04/2017 Nguyễn Bốn
723/QĐ-UBND

Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (phần bổ sung) dự án: Nâng cấp, sữa chữa hồ thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô.

27/04/2017 Nguyễn Bốn
668/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán một phần tiểu dự án hoàn thành Tiểu dự án: Bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL 14) - Địa điểm: Xã Đắk Gằn, xã Đắk Rla, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông; Lý trình: Km1806+500 đến Km1824+00 (gói BOT) (Phần đã thực hiện theo đối chiếu kho bạc đến ngày 05/01/2017)

20/04/2017 Nguyễn Bốn
623/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường tuần tra bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái và đường giao thông vào khu hành chính Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng

11/04/2017 Trần Xuân Hải
608/QĐ-UBND

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm quản lý bảo vệ rừng Thác Mơ

11/04/2017 Trần Xuân Hải
571/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường Quảng Sơn đi Đồn 9 (Tỉnh lộ 6), tỉnh Đắk Nông - Gói thầu số 02: Xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước và công trình phòng hộ đoạn Km 10+00 -:- Km 20+00

05/04/2017 Nguyễn Bốn
570/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Khu tái định cư tại thôn 4 xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil Hạng mục: San nền, tường chắn, đường giao thông nội bộ và điện, nước tổng thể

05/04/2017 Nguyễn Bốn
568/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Khu tái định cư thôn Nam Sơn, xã Đăk Gằn, huyện Đắk Mil Hạng mục: San nền, đường giao thông nội bộ, giếng khoan - đài nước và điện - nước tổng thể

05/04/2017 Nguyễn Bốn

THÔNG BÁO MỜI THẦU