KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1559/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Đắk Song trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 19/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1560/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 19/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1558/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 19/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1383/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trung tâm Văn hóa tỉnh, hạng mục: Khối quản lý và học nghiệp vụ, khối câu lạc bộ, triển lãm, cổng, tường rào, điện ngoài nhà 16/10/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1441/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, huyết thanh phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện đa khoa tỉnh 28/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1422/QĐ-UBND Phê duyệt dự án bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm tại xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp và xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1423/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi bò sinh sản tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1424/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi heo rừng lai tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1425/QĐ-UBND Phê duyệt dự án trồng xoài tại bon Đắk Láp, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1426/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi bò sinh sản tại tại Bon U’Sroong, xã Đắk D’Rông, huyện Cư Jút thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1427/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi bò sinh sản tại bon Pinao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1402/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổ chức hội chợ hàng Việt Nam năm 2020 tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 18/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1360/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung: dự án cấp bách sắp xếp, ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo huyện Tuy Đức tỉnh Đăk Nông 10/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1353/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án: Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 08/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1344/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo khối nhà ở học viên Trung đoàn 994 04/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1335/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức 04/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1336/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trang bị Pano quảng bá chéo cho mạng lưới các công viên địa chất Quốc gia theo đề nghị của Unesco Việt Nam 04/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1343/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa đổi, bổ sung định mức kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 04/09/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1321/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh Đắk Nông 01/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1317/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn, nhà thư viện, bể nước phòng cháy chữa cháy và sân 01/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

THÔNG BÁO MỜI THẦU