KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1318/QĐ-UBND Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông 01/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1319/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục sạt lở Cầu Đắk Dang tại biên giới Việt Nam - Campuchia 01/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1290/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà ở cán bộ Trung đoàn 994 27/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1291/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương - dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng ấn phẩm và phóng sự lưu lại một số kết quả, thành tựu của dự án thuộc dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh Đắk Nông 27/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1292/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nhân Cơ - Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp 27/08/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1284/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung dự án: Hồ chứa nước Đắk N’Ting, tỉnh Đắk Nông 26/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1270/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước Tỉnh lộ 2, Tỉnh lộ 5, Tỉnh lộ 6 25/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1275/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: “Theo dõi, cập nhật số liệu, tính toán dự báo vận hành và giám sát điều tiết hồ thủy điện Buôn Tua Srah” 25/08/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1278/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Phương án phân bổ kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng năm 2020 của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung 25/08/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
4318/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè chống sạt lở sông Đắk Nang, thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Kè chống sạt lở) 24/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1259/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước Tỉnh lộ 3, Tỉnh lộ 4B 24/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1261/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014 - 2020 24/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1263/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020, do EU tài trợ 24/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1262/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu : Đo vẽ bản đồ địa chính và cắm cọc phân lô, tiểu dự án Giải phóng mặt bằng, khu tái định cư phía Đông hồ trung tâm và đường Đ2 thuộc dự án Hồ Gia Nghĩa 24/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1250/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Tư vấn, cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy học chương trình giáo dục STEM 21/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1247/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2020 20/08/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1428/QĐ-UBND Bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn các huyện: Tuy Đức, Krông Nô và Đắk Song 20/08/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1237/QĐ-UBND kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm cặp tài liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII 18/08/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1207/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chức danh Bí thư Tỉnh ủy 14/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1214/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư số 3, phường Nghĩa Trung 14/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

THÔNG BÁO MỜI THẦU