KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1218/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp tuyến đường giao thông nội vùng thuộc dự án Ổn định dân di cư tự do xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1) 14/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1219/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô (giai đoạn 1) 14/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1216/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hệ thống phần mềm chuyển đổi số hồ sơ trong công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, quản lý thư viện 14/08/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1205/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà lớp học (13 phòng, 03 dãy nhà) Trường Trung học phổ thông Chu Văn An 13/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
98/QĐ-SKH Quyết định về việc chấp thuận giãn tiến độ đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đắk Sor 2 của Công ty Cổ phần Phú Lâm 13/08/2020 Nguyễn Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
1194/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu số 1 dọc đường Bắc-Nam giai đoạn 2 11/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1192/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Quy hoạch chung đô thị Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đến năm 2035 
11/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1193/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Điểm dân cư số 6, khu vực Sùng Đức 11/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1172/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nam Xuân, huyện Krông Nô 10/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1160/QĐ-UBND  Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Công an tỉnh 06/08/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1161/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác cho Hội Cựu chiến binh tỉnh 06/08/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1155/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô (Giai đoạn 1) 05/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1156/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích đô thị trong Khu công nghiệp Tâm Thắng năm 2020, hạng mục: Chăm sóc thảm cỏ, vườn hoa, cây cảnh và cây xanh 05/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1157/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Tỉnh lộ năm 2020 05/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1158/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Km3+00 -:- Km35+00 Tỉnh lộ 3, huyện Krông Nô 05/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1132/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông 04/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1116/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa của Công ty TNHH một thành viên ESG Viet Land 31/07/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1120/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 1 31/07/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1095/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu kỹ thuật dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng thị xã Gia Nghĩa bằng công nghệ đèn LED 28/07/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1096/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: trọng điểm ổn định dân di cư tự do khu vực biên giới xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (Giai đoạn 2) 28/07/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

THÔNG BÁO MỜI THẦU