KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu 668/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/04/2017
Ngày có hiệu lực 20/04/2017
Người ký Nguyễn Bốn
Trích yếu

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán một phần tiểu dự án hoàn thành Tiểu dự án: Bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL 14) - Địa điểm: Xã Đắk Gằn, xã Đắk Rla, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông; Lý trình: Km1806+500 đến Km1824+00 (gói BOT) (Phần đã thực hiện theo đối chiếu kho bạc đến ngày 05/01/2017)

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đắk Nông
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác

THÔNG BÁO MỜI THẦU