Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1192/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình: Điều tra, thống kê và phân tích các loại hình thiên tai điển hình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Trần Xuân Hải
1190/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình: Xây dựng biển cảnh báo lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm do ngập lụt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Trần Xuân Hải
1191/QĐ-UBNd Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình: Xây dựng bản đồ ngập úng, ngập lũ trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Trần Xuân Hải
1172/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông 17/07/2019 Trần Xuân Hải
1173/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cô ng trình: Sửa chữa tăng cường mặt đường, đảm bảo giao thông Tỉnh lộ 1 đoạn Km16+00÷Km18+00

17/07/2019 Trần Xuân Hải
1175/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước các tuyến: Tỉnh lộ 2 (Đoạn Km20+300÷Km24+00); Tỉnh lộ 4B (Đoạn Km5+00÷Km16+00), Tỉnh lộ 5 (Đoạn Km21+400÷Km26+500)

17/07/2019 Trần Xuân Hải
1174/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước Tỉnh lộ, 3 đoạn Km21+500÷Km27+500

17/07/2019 Trần Xuân Hải
1159/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hồ số 3 (Hạng mục: Sửa chữa đập đất, tràn xả lũ)

15/07/2019 Trần Xuân Hải
1141/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm 2019 11/07/2019 Trần Xuân Hải
1142/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2019

11/07/2019 Trần Xuân Hải
1143/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua Vị thuốc y học cổ truyền năm 2019 - 2020 11/07/2019 Trần Xuân Hải
1041/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại (vị trí Km181+260 Quốc lộ 28) huyện Đắk G’long và hệ thống đèn tín hiệu chớp vàng cảnh báo nguy hiểm (vị trí Km1935+900 và Km1938+600 Quốc lộ 14) huyện Đắk R’lấp 11/07/2019 Trần Xuân Hải
1140/QDD-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Đăk Nông (Khu hồ Đại La) - Hoàn thiện hạ tầng giai đoạn 1 và đường vào khu dự án 11/07/2019 Trần Xuân Hải
1039/QĐ-UBND

 Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, xây dựng khu nhà làm việc và truyền thống – Thư viện Công an tỉnh Đăk Nông

11/07/2019 Trần Xuân Hải
1026/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Thuận Hà, huyện Đắk Song

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1027/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1028/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Đắk Mol, huyện Đắk Song

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1029/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1030/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1031/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song

10/07/2019 Trần Xuân Hải