Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1033/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1035/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Đắk Drông, huyện Cư Jút

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1037/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Điều tra, đánh giá, xây dựng kịch bản lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1038/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo khối nhà lớp học 3 tầng Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Krông Nô  10/07/2019 Trần Xuân Hải
1036/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Điều tra, đánh giá, xây dựng kịch bản lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1034/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Đắk Plao, huyện Đắk G’long

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1020/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán một phần dự án hoàn thành công trình: Các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 huyện Đắk Glong Hạng mục: Phân hiệu trường Mẫu giao Họa Mi thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn (Nhà lớp học 02 phòng) 10/07/2019 Nguyễn Bốn
998/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ công ích công trình: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Tỉnh lộ năm 2019. 04/07/2019 Nguyễn Bốn
1000/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông. 04/07/2019 Nguyễn Bốn
999/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục ngành Kiểm lâm năm 2019
04/07/2019 Nguyễn Bốn
989/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua 02 xe Mô tô phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lực lượng Thanh tra giao thông

03/07/2019 Nguyễn Bốn
977/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng đợt 1 năm 2019, tỉnh Đắk Nông. 02/07/2019 Nguyễn Bốn
971/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Công Thương

01/07/2019 Trần Xuân Hải
969/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư bổ sung hệ thống Camera theo dõi và giám sát bệnh nhân cho Bệnh viện đa khoa tuyến huyện

01/07/2019 Trần Xuân Hải
970/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Hội trường Công an tỉnh

01/07/2019 Trần Xuân Hải
950/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đắk Glong 26/06/2019 Nguyễn Bốn
917/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xử lý chất thải rắn cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và 07 Bệnh viện đa khoa huyện cũ (Trung tâm y tế huyện mới), thuộc dự án: Hỗ trợ xử lý chất thải y tế bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
20/06/2019 Trần Xuân Hải
911/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Đồn biên phòng Đắk Tiên (765)

19/06/2019 Trần Xuân Hải
910/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Đồn biên phòng Cửa khẩn Thuận An (761) 19/06/2019 Trần Xuân Hải
880/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu đồ án: Lập Quy hoạch chung đô thị Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông đến năm 2035 13/06/2019 Trần Xuân Hải