Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
837/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới tổ 1, phường Nghĩa Đức 07/06/2019 Trần Xuân Hải
827/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý tài liệu của Sở Giao thông vận tải Đắk Nông. 06/06/2019 Trần Xuân Hải
826/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Mua sắm Trang phục Công an xã, Bảo vệ dân phố và Mua sắm bàn ghế phục vụ công tác tiếp dân năm 2019 06/06/2019 Trần Xuân Hải
817/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông kết nối khu vực xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông với huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk 05/06/2019 Trần Xuân Hải
775/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua hóa chất tiêu độc iodine 10% phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2019. 27/05/2019 Trương Thanh Tùng
755/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán gói thầu thuộc dự án hoàn thành Dự án: Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông; Gói thầu DN01-NCB: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk R’lấp; Gói thầu DN02-NCB: Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk R’lấp và xây dựng hệ thống khí y tế Bệnh viện Đa khoa các huyện: Đắk R’lấp, Cư Jút và Krông Nô 24/05/2019 Nguyễn Bốn
738/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông về xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô 22/05/2019 Trần Xuân Hải
737/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo hoa viên ven hồ thuộc Công an tỉnh 22/05/2019 Trần Xuân Hải
719/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Công trình thủy lợi Đập dâng Bon Phung, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh chính) 17/05/2019 Trần Xuân Hải
712/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp 01 phòng mổ Bệnh viện đa khoa tỉnh đạt chuẩn vô khuẩn cấp độ 10.000 (tuyệt trùng 100%) 16/05/2019 Trần Xuân Hải
693/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung Thiết bị đồ gỗ năm 2019 13/05/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
676/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hồ chứa nước Đắk N’ting, tỉnh Đắk Nông 13/05/2019 Trần Xuân Hải
677/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng cơ sở vật chất phát triển du lịch Công viên địa chất Đắk Nông, hạng mục: Bảo tàng âm thanh Công viên địa chất Đăk Nông; điểm giới thiệu căn cứ địa Nâm Nung; địa điểm bắt tin liên lạc Bắc Nam 13/05/2019 Trần Xuân Hải
673/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư tổ 3, phường Nghĩa Phú 10/05/2019 Trần Xuân Hải
651/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề điện công nghiệp và công nghệ ô tô cho Trường Trung cấp nghề Đắk Nông. 07/05/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
640/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: gói thầu: Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Đắk Nông năm 2019 và các năm tiếp theo 04/05/2019 Trần Xuân Hải
612/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2014 - 2020 26/04/2019 Trần Xuân Hải
613/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hạ tầng xã hội, thuộc Dự án Ổn định dân di cư tự do xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 26/04/2019 Trần Xuân Hải
605/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ công: Chăm sóc, duy trì cây xanh thảm cỏ và vệ sinh đường nội bộ khuôn viên Tỉnh ủy năm 2019 26/04/2019 Trần Xuân Hải
587/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn 1) dự án: Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 24/04/2019 Nguyễn Bốn