Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1856/QĐ-UBND Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thuyền rồng thực hiện đề án phát triển môn đua thuyền rồng thành môn thể thao truyền thống của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2022 13/11/2019 Nguyễn Bốn
1846/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc công trình: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh Đắk Nông 11/11/2019 Trần Xuân Hải
1843/QĐ-UBND Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm tập trung trang thiết bị y tế tập trung cho các cơ sở y tế công lập năm 2019 11/11/2019 Nguyễn Bốn
1847/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây mới công trình cấp nước xã Quảng Phú – Đắk Nang, huyện Krông Nô 11/11/2019 Trần Xuân Hải
1837/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất dự án Khu dân cư tập trung Tổ dân phố 3, thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 07/11/2019 Trần Xuân Hải
1826/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc: Phương án quản lý, sử dụng nguồn kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng năm 2019 của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung 06/11/2019 Trần Xuân Hải
1818/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án: Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh Đắk Nông 05/11/2019 Trần Xuân Hải
1809/QĐ-UBND Ban hành danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 31/10/2019 Nguyễn Bốn
1801a/QĐ-UBND Phê duyệt dự án: Đường giao thông từ trung tâm huyện Đắk Song đi xã Thuận Hà và xã Đắk N’drung 31/10/2019 Nguyễn Bốn
1804/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm phần mềm số hóa văn bằng, chứng chỉ 31/10/2019 Trần Xuân Hải
1803/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song 31/10/2019 Trần Xuân Hải
1798/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2020 31/10/2019 Trần Xuân Hải
1795/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 30/10/2019 Trần Xuân Hải
1786/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông liên xã Đắk Búk So đi xã Đắk R'Tih 30/10/2019 Trần Xuân Hải
1787/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông liên xã Quảng Tân - Đắk Ngo (từ bon Ja lú A, B đến khu Tằm Tơ Đắk Ngo) 30/10/2019 Trần Xuân Hải
1778/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Trung học phổ thông tại huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia 29/10/2019 Trần Xuân Hải
1782/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng công trình khai thác và chế biến khoáng sản tại mỏ đá bazan của Công ty Cổ phần BOT&BT Đức Long Đắk Nông 29/10/2019 Nguyễn Bốn
1774/QĐ-UBND Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm văn hóa cấp tỉnh 29/10/2019 Trần Xuân Hải
1767/QĐ-UBND  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Nam Long của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Điện năng Đắk Nông 28/10/2019 Nguyễn Bốn
1770/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 28/10/2019 Trần Xuân Hải