Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
53/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Doanh trại cơ quan quân sự thị xã Gia Nghĩa 09/01/2019 Trần Xuân Hải
60/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Bi Zê Rê, xã Đắk Som, huyện Đắk G'Long (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh chính) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
59/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi Đắk Rồ, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh chính Nam) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
58/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Đắk Goun Thượng ,xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh chính) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
57/QĐ-UBNd Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi Đắk Mâm, xã Nam Đà, huyện Krông Nô (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh N6-2) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
56/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Cầu Tư, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk P'Lấp, tỉnh Đắk Nông (hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh Bù Đốp) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
53/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Doanh trại cơ quan quân sự thị xã Gia nghĩa 09/01/2019 Trần Xuân Hải
60/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Bi Zê, xã Đắk Som, huyện  Đắk G'Long(Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh chính) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
59/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi Đắk Rồ, xã Đắk Dro, huyện Krông Nô(Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh chính Nam) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
58/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Đắk Goun Thượng, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh chính) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
57/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi Đắk Mâm, xã Nam Đà, huyện Krông Nô (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh N6-2) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
56/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Cầu Tư, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh Bù Đốp) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
54/QĐ-UBND Phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng, hạ tầng kỹ thuật Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh 09/01/2019 Trần Xuân Hải
53/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Doanh trại cơ quan quân sự thị xã Gia Nghĩa 09/01/2019 Trần Xuân Hải
2221/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp đường giao thông liên xã Đắk R’Măng - Quảng Hòa 28/12/2018 Trần Xuân Hải
2186/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2019 - 2024 28/12/2018 Trần Xuân Hải
2201/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho Tiểu đoàn 301/ Trung đoàn 994 28/12/2018 Trần Xuân Hải
2189/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc phát sinh do hết số lượng phân bổ, không trúng thầu, rớt thầu cho các cơ sở y tế 28/12/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2191/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Đề án phát triển rừng bền vững bằng phương thức nông lâm kết hợp và trồng cây phân tán giai đoạn 2019-2025 28/12/2018 Trương Thanh Tùng
2186/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2019 - 2024 28/12/2018 Trần Xuân Hải