Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1692/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước Tỉnh lộ 6 26/10/2018 Nguyễn Bốn
1688/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Công trình xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 26/10/2018 Trương Thanh Tùng
2286/KH-SKH Kế hoạch đăng tải thông tin danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 (đợt 3) 25/10/2018
1679/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng pano tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan Quỹ bảo trì đường bộ 25/10/2018 Nguyễn Bốn
1592/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn Lập báo cáo Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch ba loại rừng tỉnh Đắk Nông 08/10/2018 Trương Thanh Tùng
1589/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng – phần vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đăk Nông 05/10/2018 Nguyễn Bốn
1588/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình (Giai đoạn 1) dự án: Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 05/10/2018 Nguyễn Bốn
1579/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Tuy Đức, hạng mục: Ký túc xá 10 phòng 02 tầng và thiết bị đi kèm  05/10/2018 Nguyễn Bốn
1586/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm sử dụng cho máy chạy thận nhân tạo của Bệnh viện đa khoa huyện Đắk R’lấp năm 2018 05/10/2018 Nguyễn Bốn
1571/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập bổ sung Báo cáo Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 04/10/2018 Nguyễn Bốn
1567/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông - Hạng mục: Trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 1 04/10/2018 Nguyễn Bốn
1565/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kết nối các trục đường khu đô thị số 4, thị xã Gia Nghĩa 03/10/2018 Trần Xuân Hải
1564/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị thuộc dự án: Các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 – 2020 huyện Krông Nô 03/10/2018 Trần Xuân Hải
1553/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung Thiết bị đồ gỗ năm 2018 (đợt 2) 02/10/2018 Trần Xuân Hải
1559/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bổ sung và điều chỉnh hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường Tỉnh lộ. 02/10/2018 Trần Xuân Hải
1521/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo công trình Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Gia Nghĩa 25/09/2018 Trần Xuân Hải
1518/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng cây và chăm sóc cây xanh quanh khuôn viên Trung tâm Hội nghị 25/09/2018 Trần Xuân Hải
1480/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương dự án Hạ tầng kỹ thuật - Khu dân cư Lake View Newtown Kiến Đức tại Khu dân cư số 3 - thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần dịch vụ xây dựng địa ốc Đất Nguồn 19/09/2018 Nguyễn Bốn
1479/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư tổ 3, phường Nghĩa Phú 19/09/2018 Trần Xuân Hải
1470/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư công trình: Sửa chữa, nâng cấp trạm cấp nước xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 18/09/2018 Trần Xuân Hải